Inspiratie

Wie wil er niet voor zijn eigen innerlijk kind zorgen.

Innerlijk weten je precies wat je nodig hebt .

Hoe mooi is dat?

weer  naar onze innerlijk stem te leren  luisteren .

zoals kinderen die zeker nog hebben.

worden als een kind .

het speelse in ons zelf 

de spontaniteit 

de inspiratie

                                                       creativiteit

                                                       en de

                                                     oordeelloosheid

                                                      vrede