Ontmoeting met ons innerlijke kind

 

via een  geleide  geleide meditatie 

 

 • Ieder mens heeft zijn kind pijnen, b.v onverwerkt verleden, gekwetst heden en gevoeligheden.
 • Dingen en situaties in ons leven dus in het leven van nu, bewust of onbewust.
 • Waar we tegen aan lopen, die ons elke keer weer overkomen en gevoelsmatig , emotioneel die ons daaraan doen herinneren.
 • We vragen nog regelmatig aan de omgeving dit voor ons te helen.
 • Zichtbaar maken ouder/kind relaties
 • In welke relatie staan we met ons zelf en het oplossen van de conflicten in ons zelf
 • Niet wetend dat we dit zelf kunnen doen, we weten alleen niet hoe .
 • Geen ander kan beter weten wat dit innerlijk kind nodig heeft dan wij zelf.
 • We zijn zelf de aller beste verzorger voor dit deel van ons.
 • We kennen onze behoefte.
 • Alleen in het heden kunnen we het verleden helen
 • In al onze relaties komen we dit tegen bewust of onbewust. 
 • Wat laat dit ons zien
 • Wat leert het ons.
 • Hoe gaan we er mee om.
 • Ontdek dit spelenderwijs ,als een kind .
 • En zie hoe mooi het is. 

                                                                                                                                               

Neem het kind bij de hand

                                 en speel er mee.