Meditatie voor geweldloosheid

     Laat ons de wereld de beste bloemen

            en vruchten aanbieden:

Thich Nhat Hanh

 

 

 

 

 

 

                  Inzicht, stabiliteit, broederschap, begrip  en mededogen.

                  laat ons vastberaden worden om diep in de aard van angst, woede, haat

                 en geweld te  kijken en een blik van mededogen ontwikkelen.

 •  Inademend ben ik mij bewust van het geweld in mij zelf en in de wereld. 
 • Uitademend  ben ik vastberaden om met een blik van mededogen te kijken naar het  geweld in  mij zelf en de wereld.
 • Nu op dit moment, roepen wij al onze geestelijke leraren op om ons bij te staan, om ons het lijden van onze volkeren te helpen om armen.
 • Wij vragen hen heel de wereld te omarmen als een menselijk volk,de mensheid te om armen als een gezin.
 • Wij vragen hun hulp opdat wij,als wij helder en kalm zijn,precies weten wat te doen en niet.
 • Wij weten dat op ditzelfde ogenblik veel mensen anderen proberen te redden,te steunen, hun lijden te verlichten.
 • Laat ons hier zijn voor ons allemaal en hun teder omarmen met al ons mededogen, begrip en bewust zijn.
 • Wij weten dat  wij  met de kracht van  aandacht, concentratie  en ontwaakte wijsheid dagelijks kunnen oefenen om geweld te verminderen.
 • Wij weten dat geweld beantwoorden met mededogen ons pad is.
 •  Laat ons onze aandacht overbrengen naar ons inademen en ons uit ademen.
 • Wij zijn ons ervan bewust dat al onze geestelijke  voorouders in ons aanwezig zijn en ons steunen en leiden op het pad van geweldloosheid ,begrip en mededogen.

                         

 

                                                   Van Hart tot Hart en Ziel tot Ziel ,

                                                                                    

                                                                                    Meditatie van Thich Nhat Hanh