Polariteitsmassage 

Polariteitsmassage is een directe massage op het lichaam.

De functie is het in balans brengen van het denken en het voelen,

 het loslaten van oude pijnen en daardoor inzicht krijgen in nieuwe mogelijkheden.

Je kunt het lichaam vergelijken met een boek waarin onverwerkte pijnen te lezen zijn. Hoewel je het verleden nooit kan veranderen, kan wel in het NU het verleden geheeld worden.

Dan is er weer ruimte voor iets nieuws. Het tekort wordt aangevuld, het energie evenwicht wordt hersteld.En geeft inzicht in je zelf.

In de cellen is geheugen  hoe mooi is dit.

 

 

 

 

 

De Boeddha  zei :

De lotus groeit  niet op marmer.

Kweek haar in de modder .